/Kompani e specializuar për ndërtim dhe inxhinieriMIRESEVINI NË WEB FAQEN E VIZIONI - S

Ndërmarrja Projektuese Ndërtimore “VIZIONI-S” SHPK në Ferizaj është ndërmarrje vendore e themeluar në vitin 2005 e cila deri tani ka realizuar me sukses dy komplekse banimi që kanë 6 ndërtesa me 330 njësi banimi , 55 njësi afariste dhe 126 parkingje

Në kompleksin parë janë 4 ndërtesa me 179 njësi banimi dhe 16 njësi afariste dhe 56 parkingje , në kompleksin e dytë janë dy ndërtesa me 151 njësi banimi dhe 39 njësi afariste dhe 70 parkingje.

Më 01.10.2012 ndërmarrja vazhdon ndërtimet më tej me projektin e objektit të 7 me radhë në rrugën “Astrit Bytyqi” Ferizaj. 

Vizioni S - Kompani e specializuar për ndërtim dhe inxhinieri Site by: Kreatoda