Rr.Dimitrije Tucovic , Ferizaj

Objekti 8

Tabela e Objektit 8

901
S=111.13m2
902
S=207m2
904
S=93.94m2
905
S=112.63m2
801
S=111.13m2
802
S=117.10m2
803
S=125.80m2
804
S=93.94m2
805
S=111.46m2
701
S=111.13m2
702
S=117.10m2
703
S=125.80m2
704
S=93.94m2
705
S=111.46m2
601
S=111.13m2
602
S=117.10m2
603
S=125.80m2
604
S=93.94m2
605
S=111.46m2
501
S=111.13m2
502
S=117.10m2
503
S=125.80m2
504
S=93.94m2
505
S=111.46m2
401
S=111.13m2
402
S=117.10m2
403
125.80m2
404
S=93.94m2
405
S=111.46m2
301
S=111.13m2
302
S=117.10m2
303
125.80m2
102
S=93.94m2
103
S=111.46m2
201
S=111.13m2
202
S=117.10m2
203
125.80m2
204
S=93.94m2
205
S=111.46m2
101
S=111.13m2
102
S=117.10m2
103
S=111.46m2
104
S=93.94m2
105
S=111.46m2
001
S=95.63m2
002
S=106.39m2
003
S=93.90m2
004
S=69.20m2
005
S=167.50m2
-- Verikalja 1 --
-- Verikalja 2 --
-- Verikalja 3 --
-- Verikalja 4 --
-- Verikalja 5 --
Shitja e Banesave
  • Te Shitura
  • Te Lira
ne jemi këtu
Rr.Halim Spahija 
Ferizaj
CALL US

Phone: +1 916-875-2235
Mobile: +1 916-875-2235
Fax: +1 916-875-2235

}}
working hours

Monday-Friday: 9:00 – 22:00
Saturday: 11:00 – 20:00
Sunday: 11:00 – 17:00